POLITYKA Prywatności

Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO w odniesieniu do danych osobowych klienta sklepu internetowego Wedkarskiraj.com.pl jest:

A&M Sklep Wędkarski, Wedkarskiraj.com.pl

Maciej Walendowski

ul. Łódzka 33a,

62-800 Kalisz

NIP 618-115-10-29

e-mail: sklep@wedkarskiraj.com.pl

1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia na które Klient wyraził zgodę. W przypadku, gdy nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.

2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Klienta sklepu internetowego, wynikających z rozporządzenia RODO. Użytkownik sklep internetowy Wedkarskiraj.com.pl ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych - w tym celu można skorzystać z własnych aktualizacji danych konta Klienta sklepu Wedkarskiraj.com.pl lub proszę wysłać zgłoszenie na adres sklep@wedkarskiraj.com.pl z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient sklepu internetowego nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.

3. Dane osobowe Klienta sklepu internetowego, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, opisane w REGULAMINIE.

4. Użytkownik sklepu internetowego może otrzymywać informacje powiadamiające o wybranym w sklepie artykule, jeśli wyrazi na to zgodę. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania w/w informacji.

5. Zapewniamy, że sklep internetowy Wedkarskiraj.com.pl przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten systematycznie był coraz wyższy.

6. Dane osobowe Klienta sklepu internetowego Wedkarskiraj.com.pl nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

7. W celu realizacji zamówienia, reklamacji oraz przesłania korespondencji do klienta dane mogą być przekazane: Poczcie Polskiej lub wybranej firmie kurierskiej.

8. Dla zrealizowania umowy i dostarczenia produktów konieczne jest podanie następujących danych osobowych KLIENTA:

nazwisko i imię

adres do wysyłki produktów

adres e-mail

numer telefonu kontaktowego

9. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy:

  - dokumenty sprzedaży - przez okres wymagany przepisami o księgowości,

  - dane adresowe - do czasu wygaśnięcia okresu rękojmi lub gwarancji - zależnie od tego, który jest dłuższy

Klientowi sklepu internetowego Wedkarskiraj.com.pl w przypadku braku usunięcia danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych osobowych przez ADMINISTRATORA.

POLITYKA dotycząca wykorzystania cookies

Niniejsza Polityka określa zasady tworzenia, przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Klienta za pomocą plików Cookies w celu zrealizowania drogą elektroniczną zamówienia.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administrator w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tworzy i przechowuje tymczasowe pliki i uzyskuje dostęp do wybranych informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies - oznacza dane binarne, najczęściej niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach Użytkownika, które są wykorzystywane w językach programowania do sprawniejszej komunikacji sklepu internetowego i klienta.

3. Pliki Cookies tworzone na urządzeniach użytkownika mogą pochodzić zarówno z systemu Administratora (t.zw. Cookies własne) jak i też z zewnętrznych programów nadzorujących komunikację w internecie (t.zw. Cookies zewnętrzne np. pochodzące z serwisów Google i innych).

4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

II. Cele stosowania cookies

1. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych w celu zapewnienia poprawnej transmisji danych pomiędzy połączonymi komputerami. Mają one bardzo szerokie zastosowanie , pomagają dostosować zawartość strony ustawień w komputerze odbiorcy, zapamiętują preferowany wygląd strony, np. ustawiony rozmiar czcionki, zapewniają wykonanie przez użytkownika kilku etapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w sklepie internetowym). Ciasteczka mogą też być wykorzystywane do dopasowania wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny. Można powiedzieć, że technologia „ciasteczek” jest niezbędna do prawidłowego wyświetlania stron interaktywnych.

2. Oprócz ciasteczek wysyłanych ze strony z która się łączymy, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołują, np. Google, YouTube czy serwisy społecznościowe jak Facebook, Twitter i inne.

3. Najogólniej możemy podzielić Cookies na dwa typy plików. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

4. W normalnej sytuacji stosowane Cookies są bezpieczne dla użytkownika. Przy prawidłowym ich stosowaniu nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu (jest ograniczony) oraz przypisaną wartość (klucz).

5. Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.

6. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli użytkownik nie wyłącza możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z różnych witryn, oznacza to w praktyce, ze wyraża zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

8. Sposoby opisujące wyłączenie lub zmianę ustawień dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

-kliknąć w menu "Ustawienia Google Chrome" i wybrać opcję "Ustawienia"

-kliknąć w "Pokaż ustawienia zaawansowane" na dole strony

-wybrać opcję "Ustawienia treści" w opcjach "Prywatność"

-wybrać żądane ustawienia

-aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Zarządzaj wyjątkami" i wybrać własne ustawienia dla witryn

-aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk "Gotowe"

-kliknąć w menu "Narzędzia" i wybrać "Opcje Internetowe"

-wybrać zakładkę "Prywatność"

-za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies)

-kliknąć w menu "Narzędzia" (w innych wersjach: kliknąć przycisk "Firefox") i wybrać "Opcje"

-następnie wybrać zakładkę "Prywatność" i zaznaczyć żądane ustawienia

-aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Wyjątki" i wybrać własne ustawienia dla witryn

-zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK"

-kliknąć w "Preferencje", wybrać opcję "Zaawansowane", a następnie "Ciasteczka"

-zaznaczyć żądane ustawienia

-aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie "Preferencje dla witryn" i przejść do karty "Ciasteczka" a następnie wprowadzić pożądane ustawienia

-zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK"

-w menu "Safari" wybrać opcję "Preferencje"

-kliknąć ikonę "Prywatność"

-zaznaczyć żądane ustawienia

-aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Szczegóły" i wybrać własne ustawienia dla witryn.

Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania i później zrealizowania na przykład transakcji zakupu w sklepie internetowym. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w większości witryn. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Należy zaznaczyć, że technologia Cookies jest wykorzystywana przez hakerów do infekowania komputerów i wprowadzania złośliwego oprogramowania. Technologia Cookies, która ma zapewnić prawidłową komunikację z serwerem strony jest w tym przypadku wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Ochronę przed takim atakiem jak i też innymi formami prób hakerskich powinien zawsze stanowić przede wszystkim dobry program ochrony antywirusowej.